SoVent Group är Sveriges ledande bolag inom sotning och ventilationsservice. Plattformen bildades när Ceder Capital under 2018 stödde ledningsgrupperna för sex sotning- och ventilationsbolag i en fusion. Sedan dess har koncernen ökat sitt geografiska avtryck i Sverige genom 23 tilläggsförvärv, gemensamt huvudkontor och egen akademi. Drivkraften för konsolideringen har varit samstämmigheten bland de lokala entreprenörerna om att gruppen med gemensamma insatser kan utveckla sitt tjänsteerbjudande, investera i digitala verktyg och öka servicenivån. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ventilationsrengöring, skorstenssotning och brandskyddskontroll utgör de huvudsakliga tjänsterna.

Nyckeltal

Bransch

Sotning och ventilationstjänster

Kontor

38 kontor i Sverige från Umeå i norr till Halmstad i söder

Försäljning

SEK 430 miljoner

Grundat

2018

Tilläggsförvärv

23

Kundens naturliga val för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö

Tilläggsförvärv

Åke Huss AB, Peter Sotare, Attunda Sot & Vent AB, Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB, JO Sotning AB, Sotningsväsendet i Gävle AB, Skorstensfejarna i Sandviken-Hofors AB, Örebro Sotarn AB, Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB, Sotarbolaget i Jämtland AB, Umeå Första Sotningsdistrikt Aktiebolag, Sotargruppen AB, Sundsvall Södra Sotningsdistrikt AB, Härjedalssotarn AB, Sollefteå Sotningsdistrikt AB, Norrteljesotarna AB, Sotar’n i Bergslagen, Hisingens Sotnings AB, Sotningstjänst i Väst, Lindesbergs Sotningsdistrikt AB, Varbergs sotningsdistrikt Dick Hållden AB, Halmstads Sotningsväsende Aktiebolag, Tranemo Sotning AB, Falkenbergs Sotningsdistrikt Aktiebolag, Sotarn i Mark Dick Hålldén AB, Ljungbysotaren AB, Sotarn i Hyltebruk (Halmstads Sotningsväsende AB), Mölndal-Härrydasotaren, Esklilstuna Sotnings AB, Kustsotarna i Hälsingland AB, Falköping Sotningsdistrikt AB, Götene & Skara Sotningsservice AB

Dealteam

Thomas
Ramsay

TEAM

Frederic
Thunell

TEAM

Övrig information

https://soventgroup.se/

Föregående

Persson Innovation

Nästa

Adero