Skip to main content

Ett team med lång erfarenhet som skapar värde

Ceder Capital är ett svenskt investeringsbolag som tillsammans med ledningen investerar i svenska och finska bolag med en omsättning på mellan 50-500 miljoner kronor. Ceder Capital fungerar som ett aktivt stöd för företagsledningar när det gäller att genomföra värdeskapande initiativ och tilläggsförvärv. Enligt vår erfarenhet skapar investeringar i produktutveckling, försäljning och marknadsföring med fokus på ökad kund- och personalnöjdhet värde för alla parter. Ett långsiktigt ESG arbete ser vi som en del av att skapa värde och minska företagsrisker.

Vi på Ceder Capital har omfattande erfarenhet från private equity, operativ förändring och finansmarknaderna från ledande aktörer som ABN Amro Capital, EQT, IK Investment Partners, Goldman Sachs och Morgan Stanley. Vi har gjort fler än 50 investeringar och därigenom fått erfarenhet från de flesta branscher. Vi har stor respekt för att investeringar, risktagande, misstag och engagemang krävs för att förbättra bolagets operativa resultat.

Omfattande nätverk

Ceder Capital har ett omfattande nätverk av rådgivare som tack vare sin relevanta industriella och operativa expertis bidrar till värdeskapande processer i våra portföljbolag. Styrelserna i våra portföljbolag kompletteras med relevanta personer som arbetar tillsammans med ledningen och Ceder Capital.

För att säkerställa att Ceder Capital bidrar till bolagens utveckling arbetar vi främst med personer som förstår mindre bolag och har relevant branscherfarenhet.

Detta gör oss unika

1

Tydlig bolagsstyrning —

Ceder Capital ger stöd till ledningen i deras värdeskapande men är inte direkt involverad i det operativa arbetet
2

Flexibel investerare —

Möjlighet att vara såväl majoritets- som minoritetsägare
3

Strukturerad förvärvsprocess —

Relevanta rådgivare och konsulter
4

Team med omfattande investeringserfarenhet —

Från ledande private equity-organisationer sedan branschens början
5

Öppen dialog med ledningen —

Transparenta diskussioner baserade på ömsesidig respekt
6

Stark investerarbas —

Ceder Capital stöds av världsledande internationella institutioner, vilket både är en kvalitetsstämpel och ger oss stora ekonomiska resurser

Investeringsfilosofi

Vi är själva entreprenörer och respekterar det arbete som krävs för att bygga ett företag.
Vi är bekväma med flera strategier för värdeskapande men lockas särskilt av fragmenterade industrier med möjlighet till konsolidering.
För att utveckla det hela ytterligare har vi några hörnstenar som definierar vår investeringsfilosofi:

  • Ledning och nyckelpersoner är ägare med samma mål som oss
  • Öppen dialog med ledningen – vi diskuterar både för- och nackdelar
  • Kostnadseffektivitet på alla nivåer i organisationen
  • Toppklassig rapportering med fokus på operativa nyckeltal
  • Produkt- och tjänsteutveckling säkerställer vår konkurrenskraft
  • Försäljningsorganisationen är en nyckelresurs
  • Utmärkta resultat belönas, med beaktande av ESG mål
Ceder Capital

Möt vårt team

Vårt team
Portföljbolag

Se våra investeringar

Våra bolag