Programvarubolaget från Kungsbacka som förvandlades till en europeisk tjänsteleverantör

Under 2014 investerade Ceder Capital i eGain Group AB (”eGain”) som då hade en omsättning på 40 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat på 10 miljoner kronor. Under Ceder Capitals samarbete fördubblades både omsättningen och resultatet.

Bolaget växte genom att ta marknadsandelar i Sverige och Finland samt etablera sig i Polen, Tyskland, Schweiz och Danmark. Expansionen i Tyskland genomfördes genom ett förvärv. eGain har genomfört energioptimering i fler än 250 000 lägenheter i 11 länder runt om i Europa, vilket har bidragit till en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Bakgrund

eGains resa började när entreprenören och innovatören Thorbjörn Geiser upptäckte vikten av bristerna inom klimatkontrollen av byggnader. Han insåg att energianvändningen i bostadshus var mycket högre än den behövde vara. Tillgängliga system utgick endast från utomhustemperaturen för att reglera inomhusklimatet, därför misslyckades de med att utnyttja byggnadens egen förmåga att lagra värme och ta hänsyn till andra parametrar som också påverkar en fastighets inomhusklimat. Dessutom kunde de inte justera uppvärmningen för framtida väderförhållanden.

Thorbjörn Geiser bestämde sig för att ändra detta och startade eGain, med den egenutvecklade mjukvaran som bas för produkterbjudandet. eGains tjänster innebar energibesparingar på cirka 10% och mottogs positivt på de svenska och finska marknaderna.

Thorbjörn valde partnerskapet med Ceder Capital för att öka resurserna både finansiellt och operativt. Han kunde realisera en del av värdet i eGain och samtidigt behålla ett ägande på 20%. Under vårt samarbete fokuserade vi på försäljning och produktinnovation samt utvecklade eGain till ett internationellt bolag med fördubblat resultat.

Genomförda åtgärder och förändringar

Målet var att, baserat på egna produkter, utveckla eGain till en europeisk tjänsteleverantör inom fastighetssektorn. Detta genomfördes genom hårt arbete tillsammans med ledningen och med följande strategiska huvudpunkter:

  • Fullt fokus för att skapa återkommande intäkter. Enligt vår erfarenhet driver denna affärsmodell och filosofi alltid aktieägarvärde och den är en hörnsten i Ceder Capitals strategi för värdeökning
  • Produktutveckling. Nya produkter inom mätning av temperatur och luftfuktighet för att förbättra vårt erbjudande till fastighetsägaren
  • Fokusering av försäljningsarbetet mot kundvärde samt ökad effektivitet i säljararbetet
  • Internationellt expanderade eGain i Schweiz, Österrike, Danmark, Tyskland och Polen. I Tyskland startades verksamheten genom förvärv medan expansionen i övriga länder skedde genom rekrytering av rätt medarbetare
  • Under vår innehavsperiod kom vi överens om att Thorbjörn skulle avgå från det operativa ansvaret och efter cirka två år utsåg vi gemensamt en ny VD. En lyckad överlämning av den ursprungliga entreprenörens operativa funktion kan vara svår att förverkliga men det skapar en ökning av bolagets värde och Ceder Capital assisterar i denna process

Exit

2016 anlitades PwC Corporate Finance för att genomföra en försäljningsprocess. Baserat på eGains höga tillväxt och de återkommande intäkterna var intresset stort, men vi valde att sälja majoriteten till Summa Equity eftersom deras ESG-profil gjorde dem till rätt ägare för att fortsätta eGains tillväxt. Ceder Capital och ledningen valde att vara kvar som minoritetsinvesterare i eGain.

Dealteam

David
Holm Ovrén

TEAM

Thomas
Ramsay

TEAM

Frederic
Thunell

TEAM

Övrig information

https://www.egain.io/

Föregående

Sneakersnstuff