Skip to main content

Tradera – en hållbar affärsmodell för cirkulär konsumtion

För Ceder Capital var Traderas hållbara affärsmodell och gedigna hållbarhetsarbete viktiga värdeskapande faktorer när bolaget förvärvades 2022.

Traderas cirkulära affärsmodell

I över 20 år har Tradera bidragit till cirkulär konsumtion genom att kunder köper och säljer begagnade varor. Största delen av en varas klimatpåverkan sker när produkten tillverkas. Genom att tillhandahålla en plattform för begagnade varor förlängs livslängden, behovet av nyproduktion minskar, klimatavtrycket blir lägre och mindre avfall genereras. Varje sekund hittar en begagnad vara en ny ägare och dess livstid förlängs via Traderas plattform.

“Endast objekt som är begagnade … eller transaktioner som syftar till att bibehålla en varas livslängd tillåts på vår plattform.”

Tradera är klimatneutral

Bolagets största hållbarhetspåverkan kommer från transporter. Även datorer står för en betydande andel av bolagets utsläpp. Tradera arbetar aktivt för att dra ner sina utsläpp av växthusgaser genom att till exempel välja förnyelsebar energi till sina kontor. Tradera klimatkompenserar för de utsläpp som ändå uppstår, och är ett klimatcertifierat bolag sedan 2019.

Vi är certifierat klimatneutrala och avser att fortsätta vara det. Vi vill också öka antalet sålda objekt som samfraktas med 100% från 2022 till 2025.

Socialt ansvar

Tradera inser att dess affärsmodell ökar den ekonomiska och sociala inkluderingen eftersom företagets affärsmodell ger människor tillgång till kläder och varor till överkomliga priser. Bolaget vill påverka och främja cirkulär ekonomi för att bidra till ett hållbarare samhälle.

Företaget engagerar sig också inom områden som rör social hållbarhet inom det egna företaget såsom de anställdas välbefinnande, att värna en diskrimineringsfri arbetsplats och mångfald.

“Vi tror att de bästa lösningarna och idéerna kommer från diversifierade grupper, och att en rolig och välkomnande arbetsmiljö uppnås genom jämställdhet.”

Traderas ambitiösa hållbarhetsmål

Därför har Tradera tagit fram en ambitiös färdplan som innehåller konkreta hållbarhetsmål fram till år 2025. Tradera planerar bland annat att optimera sin användning av energi, anskaffning av material, avfallshantering, transportsätt samt fraktalternativ.

Vi anser att lönsamhet inte bör skapas på vår planets bekostnad och vi är övertygade om att för varje second hand-artikel som säljs via vår plattform går efterfrågan på en nyproducerad artikel ner.