Klara Consulting

APRIL 2021 - SEPTEMBER 2023

Klara Consulting

Persson Innovation

MAJ 2018 – OKTOBER 2021

Persson Innovation