Skip to main content

Kiona bygger sin affär genom att reducera kundernas klimatpåverkan och energikostnader i byggnader. Bolaget, vars tidigare namn var eGain, skapar värde till sina kunder och ägare genom innovativa, digitala plattformar för energioptimering. Ceder Capital är stolta över att ha bidragit till Kionas tillväxt, som tacklar vår tids ödesfråga; att minska klimatpåverkan.

Byggnader står för nästan 40 % av de årliga globala utsläppen av växthusgaser, från byggnation till drift. Som ett ledande SaaS-företag inom energioptimering har Kiona möjlighet att göra skillnad i kampen mot klimatförändringarna.

Kionas vision är att stoppa all onödig energianvändning och koldioxidutsläpp i byggnader genom att ge sina kunder den information de behöver för att optimera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen.

Vi är fast beslutna att skapa den mest innovativa teknikplattformen för att uppnå energi- och resurseffektivitet.

Minskar klimatpåverkan

Kiona och Victoriahem har tillsammans arbetat med energi- och miljöoptimering i flera år. Och arbetet har gett resultat; närmare bestämt en utsläppsminskning på cirka 1600 ton CO2 varje år i cirka 28 000 lägenheter.

Minskar matsvinnet

Kionas energioptimeringslösningar gör det även möjligt att minska matsvinnet genom temperaturövervakning för kylsystem. Matsentralen är ett nätverk som underlättar omfördelningen av överskottsmat från livsmedelsindustrin till ideella organisationer. Varje månad delar Matsentralen ut 40 000 måltider till människor i behov. Målet är att skapa ett hållbart livsmedelssystem. Kiona hjälper Matsentralen pro bono.

Energisnålt i historiska byggnader

Polska statens järnvägar är en av Polens största fastighetsägare. De äger över 3 000 vackra, gamla byggnader, som har skyddsklassats. Huvudkontoret på 16 000 m2 är en av dessa. På grund av dess historiska karaktär kan värmesystemet inte moderniseras. Kiona har hjälpt till med att uppskatta den exakta mängd energi som krävs för att bibehålla önskad temperatur, vilket har dragit ner på energibehovet.

”Vi ser det som vårt uppdrag att göra världen lite bättre än den är i dag.”