Investment Director

Marc Bouvier

  • Master of Science från Lunds universitet
  • Tidigare anställd på PwC Transaction Services i Stockholm
  • Erfarenhet från styrelseuppdrag inkluderar Tugg Burgers, Persson Innovation, Adero och Buildercom
Följ

Dealteam

Rocket Revenue

JULI 2021

Rocket Revenue

Tugg Burgers

JUNI 2019

Tugg Burgers

Persson Innovation

MAJ 2018

Persson Innovation

Adero

FEB 2017

Adero

Buildercom

JUNI 2016

Buildercom

Nästa

David Holm Ovrén