Investment Director

Marc Bouvier

  • Master of Science från Lunds universitet
  • Tidigare anställd på PwC Transaction Services i Stockholm
  • Erfarenhet från styrelseuppdrag inkluderar Tugg Burgers, Persson Innovation, Adero och Buildercom
Följ

Dealteam

Rocket Revenue

JULI 2021

Rocket Revenue

Tugg Burgers

JUNI 2019

Tugg Burgers

Persson Innovation

Maj 2018 – Okt 2021

Persson Innovation

Adero

Feb 2017 – Okt 2021

Adero

Buildercom

Juni 2016 – Okt 2021

Buildercom

Nästa

David Holm Ovrén